PROMOCIJA NACIONALNIH MANJINAMA U BIH: EU i Vijeće Evrope podržavaju projekat „Slušaj manjinske jezike“

Serijal radio emisija pod nazivom „Slušaj manjinske jezike“ biće emitovan putem lokalnih radio stanica i reemitovan na drugim zainteresovanim medijima, a emisije će biti dostupne i na YouTube kanalu „Slušaj manjinske jezike“. Pojedine emisije biće emitovane na poljskom, albanskom, češkom, ukrajinskom, njemačkom i drugim jezicima kojim govore pripadnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini

732
Foto: Udar arhiva

Udruženje građana italijanskog porijekla „Rino Zandonai“ iz Tuzle, u partnerstvu sa udruženjem Poljaka „Boleslaviec“ iz Prnjavora, počeli su u decembru 2020. godine realizaciju međuentitetskog projekta pod nazivom „Slušaj manjinske jezike“.

Projekat se provodi u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“, a podršku u realizaciji projekta daju Centar za kulturu Tuzla, Dom kulture Prnjavor, Grad Tuzla, Opština Prnjavor i četiri udruženja nacionalnih manjina iz Tuzle i Prnjavora.

Primarni cilj ovog jedanaestomjesečnog projekta je zaštita i očuvanje jezika kojima govore pripadnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, kao i prevencija govora mržnje. Namjera je realizovati 18 radio emisija koje promovišu zaštitu jezika nacionalnih manjina i prevenciju govora mržnje.

Serijal radio emisija pod nazivom „Slušaj manjinske jezike“ biće emitovan putem lokalnih radio stanica i reemitovan na drugim zainteresovanim medijima, a emisije će biti dostupne i na YouTube kanalu „Slušaj manjinske jezike“. Pojedine emisije biće emitovane na poljskom, albanskom, češkom, ukrajinskom, njemačkom i drugim jezicima kojim govore pripadnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini što ovaj serijal čini dodatno specifičnim.

Drugi segment projekta su filmski festivali sa sadržajima na jezicima nacionalnih manjina, uz segmente koji su posvećeni prevenciji govora mržnje. Na prvom, koji će se održati u Tuzli od marta do maja 2021. godine na Maloj kamernoj sceni Doma mladih, te u Prnjavoru u od juna do avgusta 2021. godine u Domu kulture Prnjavor, biće prikazani filmovi na poljskom, turskom, njemačkom, češkom, romskom, albanskom, italijanskom i ruskom, sa prevodom na lokalni jezik. Ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, festival će biti na otvorenom.

Projekat finansiraju Evropska unija i Vijeće Evrope putem granta njihovog zajedničkog projekta „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini”, a koji je dio zajedničkog programa “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. – 2022-”. Ukupna vrijednost projekta je 650.000 eura, od čega je Evropska unija obezbijedila 552.500 eura.

(portal-udar.net)