Promocija regionalnog programa stambenog zbrinjavanja

1117
Foto: Ilustracija

„Druženje s korisnicima regionalnog programa stambenog zbrinjavanja“, na kome će biti promovirani konkretni rezultati ostvareni u okviru ovog programa, bit će održano danas u Sarajevu.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica – 20. juna, događaj organiziraju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Delegacija Evropske unije u BiH, Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) i Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE).

Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH saopćeno je da će, zahvaljujući Regionalnom stambenom programu u Bosni i Hercegovini do kraja 2021. godine biti obezbjeđene 3.202 stambene jedinice za ugrožene izbjeglice, raseljena lica i povratnike.

Dodaje se da su do sada završene 873 stambene jedinice: 624 kuće, 229 stanova i 20 paketa građevinskog materijala. Do kraja 2019. godine planirana je isporuka još 700 stambenih jedinica, dok je završetak preostalih 1.629 predviđen tokom perioda 2020–2021. godine.

– Za finansiranje stambenih projekata i podršku u sprovođenju programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u BiH. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona eura, nakon čega slijede Sjedinjene Američke Države sa 24 miliona, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja. Snažnu podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) – navode iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Bosna i Hercegovina je za Vodeću instituciju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju pod-projekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije RS, te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta BiH.

(FENA)