Promocija vakcinacije u Srbiji i na jezicima nacionalnih manjina

Pripremljeno je 44.700 letaka, 1.200 postera, 21 džingl za emitovanje na radiju i 21 animirani film, a svi materijali prevedeni su na 19 jezika

579

Ministarstvo Srbije za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pokrenulo je i na jezicima nacionalnih manjina društveno odgovornu kampanju za imunizaciju protiv korona virusa.

Ministrica Gordana Čomić istakla je da je cilj kampanje „Zaštiti sebe, čuvaj druge“ ukazivanje da se vakcinacijom štite život i zdravlje.

„Važno je da tačne informacije o važnosti imunizacije za očuvanje zdravlja stignu do svih pripadnika nacionalnih manjina i svih građana Srbije,“ kazala je ministrica.

Kampanja se vodi u saradnji s nacionalnim savjetima nacionalnih manjina i uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju u okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“.

Vođa tima tog programa, Robert Bu, rekao je da je za potrebe 23 zajednice pripremljeno 44.700 letaka, 1.200 postera, 21 džingl za emitovanje na radiju i 21 animirani film.

„Svi materijali prevedeni su na 19 jezika u saradnji sa 23 nacionalne manjine koje žive u Srbiji“, izjavio je.