Promovirani rezultati „Programa osnaživanja i zapošljavanja mladih“

Uz ovakav pristup, u protekle tri godine Program za mlade – YES Centar je, između ostalog, imao 402 korisnika, te osigurao da 87 mladih osoba prođe kroz edukaciju o preduzetništvu i da njih 29 razvije poslovni plan, a da u konačnici 25 mladih dobije grantove za pokretanje vlastitih biznisa

547
Foto: Fena

Rezultati trogodišnjih aktivnosti socio-ekonomskog osnaživanja mladih, koje su provođene kroz Program za mlade – YES Centar, objavljeni su na konferenciji SOS Dječijih sela BiH održanoj danas u Sarajevu.

Najavljena je i dalja provedba YEEP projekta (Youth Empowerment Enabling Prospects) u oblasti podrške zapošljavanju mladih ljudi iz najosjetljivijih kategorija društva u zemljama Balkana. Oba projekta su finansirana od Ministarstva za saradnju i ekonomski razvoj Savezne Republike Njemačke, s ciljem da doprinesu poboljšanju životnih uslova mladih iz alternativne brige i mladih u socijalnoj potrebi, kako bi se osamostalili i bili sposobni dugoročno brinuti o sebi.

Dok je Program za mlade – YES Centar bio fokusiran na mlade iz Bosne i Hercegovine, aktivnosti koje će biti realizirane u naredne tri godine obuhvataju 1.600 mladih ljudi zemalja Balkana, iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Srbije, Makedonije i Kosova.

Nacionalne asocijacije organizacije SOS Dječija sela u ovim zemljama, na ovaj način žele poboljšati izglede zapošljavanja i aktivnog učešća na tržištu rada za 1.600 mladih iz alternativne brige i mladih u socijalnoj potrebi u zemljama Balkana, te u proces uključiti i predstavnike lokalne uprave i administracije, biznisa, organizacije civilnog društva, pružatelje socijalnih usluga, zavode za zapošljavanje.

Uz ovakav pristup, u protekle tri godine Program za mlade – YES Centar je, između ostalog, imao 402 korisnika, te osigurao da 87 mladih osoba prođe kroz edukaciju o preduzetništvu i da njih 29 razvije poslovni plan, a da u konačnici 25 mladih dobije grantove za pokretanje vlastitih biznisa. Za mlade koji nisu izrazili želju za samozapošljavanjem je osiguran niz različitih edukacija, što je rezultiralo upošljavanjem 111 mladih osoba, praksu ili sezonske poslove je obavilo njih 67, a treninge stručnog osposobljavanja je prošla 51 mlada osoba.

U naredne tri godine – YEEP projekat će svoj primarni cilj postići razvijanjem kapaciteta lokalnih partnerskih organizacija, primjenom sveobuhvatne metodologije i nastavnog plana i program za društveno-ekonomsku integraciju mladih ciljne grupe, kao i zagovaranjem za prava mladih iz alternativne brige i mladih koji se nalaze u socijalnoj potrebi.

Saradnjom s donositeljima odluka predstavit ćemo moguće strategije za poboljšanje stanja za mlade iz alternativne brige i one u stanju socijalne potrebe – saopćeno je iz SOS Dječijih sela BiH.

(FENA)