Promovisana knjiga „Učimo i igramo se“: Jednake mogućnosti moraju biti osnova

Cilj projekta je da djeca iz ranjivih porodica razviju pozitivan stav prema učenju, kroz igru, te da budu pripremljena za dalje školovanje

548

Caritas Švicarske u saradnji sa Islamskim pedagoškim fakultetom u Zenici i Pedagoškim fakultetom u Sarajevu predstavio je knjigu „Učimo i igramo se“ koja govori o igri kao preškolskom obrazovanju za djecu.

Publikacija je nastala kao rezultat aktivnosti u okviru projekta Caritasa Švicarske „Predškolsko obrazovanje za svu djecu- PEACH“ kojeg finansira Vlada Švicarske i Vlada Lihtenštajna, kao i privatni donatori.

Cilj projekta je da djeca iz ranjivih porodica razviju pozitivan stav prema učenju, kroz igru, te da budu pripremljena za dalje školovanje.

„Učimo i igramo se“ sadašnjim i budućim predškolskim odgajateljima nudi savremene metodologije i pristupe praktičnom radu u predškolskim ustanovama, pogotovo u radu sa djecom iz ranjivih kategorija.

Tokom jučerašnje promocije naglašeno je da jednake mogućnosti moraju biti osnova i ne smiju se dovoditi u pitanje, te da visok kvalitet i podrška u predškolskom odgoju i obrazovanju utiču pozitivno na mogućnosti u daljem obrazovanju djece, osiguravaju im dobar početak u društvenom životu, bez obzira na njihovo socijalno ili etničko porijeklo.

Također je rečeno da uloga odgajatelja treba biti posmatrana prije svega kroz opservaciju i podršku djeci u njihovim individualnim, obrazovnim procesima.

Recenzentica Hašima Čurak, stručna savjetnica za predškolski odgoj i obrazovanje u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, kazala je da je dodatna vrijednost ove inicijative u tome da je podstaknuto umrežavanje stručnjaka iz različitih naučnih disciplina i praktičara iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja na zajedničkom doprinosu kvalitetnom inicijalnom obrazovanju i kontinuiranom stručnom usavršavanju budućih odgajatelja.

Na žalost, prema zvaničnim procjenama, obuhvat djece u predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH je oko 14,60%, što je znatno niže od evropskog prosjeka.

Uključenost djece Roma u predškolske ustanove statistički se ne prati, međutim u jednom od istraživanja iz 2012. godine se navodi podatak da svega 2% romske djece u uzrastu od 3 do 5 godina pohađa organizirane programe obrazovanja u ranom djetinjstvu.

Projektom „Predškolsko obrazovanje za svu djecu – PEACH “, Caritas Švicarske daje podršku osoblju u predškolskim ustanovama kako bi sva djeca, a posebno djeca iz marginaliziranih porodica, mogla odrastati slobodno i u skladu sa svojim interesima i mogućnostima.