Prva fotografija u boji na našem prostoru prikazuje romskog dječaka sa violinom

2477

Prva poznata fotografija u boji na našem području, predstavlja romskog dječaka na ulici, koji u rukama drži violinu. Dječakovo ime, pa i lokacija, i dalje su nepoznati. Fotogafija je nazvana “Ciganče sa violinom”, a godina kada je napravljena fotografija je 1907 ili 1908.

Snimljena je tehnikom autohrom, a fotografiju na tržište su iznijeli braća Limijer iz svoje fabrike u Lionu prošle godine.

Njen autor je Đorđe Stanojević, sprski fizičar, astronom, rektor Univerziteta u Beogradu, koji je rođen u Negotinu 1856. godine, a preminuo u Parizu 1921. godine. Stanojević je u Srbiji poznat i kao čovjek koji je osvijetlio Srbiju.

Svoj život i rad je posvetio razvoju nauke. On je bio pionir elektrifikacije i industrijalizacije Srbije, autor prvih naučnih radova iz astrofizike, te autor pomenute fotografije. Zahvaljujući njegovom angažmanu, Beograd je 1893. godine dobio termoelektranu, a sprska prestonica je među prvima imala električne tramvaje i osvjetljenje.

(portal-udar.net)