Prvi sastanak novouspostavljene Grupe za koordinaciju nacionalnih manjina

1237

Danas se u Sarajevu održava prvi sastanak tek uspostavljene Grupe za koordinaciju nacionalnih manjina. Kako obaviještava Vijeće Evrope, zadatak Grupe je jačanje komunikacije i koordinacije između relevantnih aktera koji su direktno uključeni u proces zaštite prava nacionalnih manjina s ciljem iznalaženja konkretnih mehanizama i mjera zaštite. Tema današnjeg sastanka, kojim predsjedava Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, je trenutna situacija po pitanju horizontalne i vertikalne koordinacije između relevantih institucija i mogući načini za unapređenje.

Glavni članovi Grupe za koordinaciju su predstavnici Vijeća nacionalnih manjina BiH, Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske, Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH, Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, Vlade Brčko Distrikta BiH, Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo, Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH te Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i Saveza nacionalnih manjina BiH.

Ovo je prvi puta da se ovakav sastanak organizuje sa predstavnicima raznih relevantnih institucija. U planu je organizacija dodatnih sastanaka i seminara s ciljem izgradnje kapaciteta kako bi se u konačnici unaprijedio položaj nacionalnih manjina u BiH.

Uspostavljanje Grupe za koordinaciju nacionalnih manjina i organizovanje sastanaka je dio projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“ u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope pod nazivom „Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku“.

Preuzeto sa: //www.coe.int/bs/web/sarajevo/vijesti/-/asset_publisher/uQ1mCvdLDkRJ/content/first-meeting-of-the-newly-established-minority-coordination-group?_101_INSTANCE_uQ1mCvdLDkRJ_viewMode=view