Rad sigurnih kuća je ključan za preživjele nasilja u porodici u vremenu krize

1009

Kako bi pomogao ublažavanju posljedica krize izazvane pandemijom COVID-19, ured UN Women u Bosni i Hercegovini obezbijedio je sveobuhvatnu pomoć za osam sigurnih kuća u BiH, uz finansijsku podršku Švedske.

U sklopu dugogodišnjeg rada na sprečavanju nasilja nad ženama i djevojčicama, UN Women ured u BiH obezbijedio je nekoliko nivoa pomoći sigurnim kućama u našoj zemlji. Švedska, zemlja koja prednjači u zagovaranju rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena, već više od četiri  godine, kao strateški partner, podržava UN Women u oblasti sprečavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Na sastanku održanom prošle sedmice putem platforme Zoom, u organizaciji UN Women, Nj.E.  Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH, razgovarala je sa predstavnicama sigurnih kuća u BiH, koje su istaknule poteškoće sa kojima se suočavaju sigurne kuće zbog okolnosti izazvanih krizom COVID-19.

-Ovo je bila važna prilika da saslušamo iskustva žena koje se svakog dana pod teškim okolnostima bore da pomognu drugima tako što obezbjeđuju sigurnost žrtvama nasilja u porodici. Jasan zaključak je da podrška mora biti pružena sistematski i na više načina, i nastavit ćemo raditi ka tom cilju – kazala je ambasadorica Strömquist.

UN Women je u martu proveo procjenu situacije u osam sigurnih kuća na području BiH, koja je, između ostalog, pokazala da su sigurnim kućama potrebne mnoge osnovne stvari:  dezinfekcijska sredstva, osoblje koje bi moglo pružati podršku preko SOS telefona i digitalnih platformi; te sredstva za pokrivanje osnovnih troškova (hrana, lijekovi, odjeća i obuća za korisnice i njihovu djecu).

U sklopu podrške UN Women i Švedske, ka osam sigurnih kuća koje djeluju u BiH upućeni su paketi sa zaštitnom opremom, koji sadrže zaštitne maske, dezinfekcijske gelove, rukavice, itd. Pored toga, u saradnji sa Asocijacijom XY, partnerskom organizacijom UN Women, sigurnim kućama su upućeni jednokratni novčani grantovi u vrijednosti od 7.000 KM.

Konačno, kroz reprogramirana sredstva u iznosu od oko 280.000 KM, UN Women će dodijeliti sredstva organizacijama civilnog društva za projekte usmjerene na pomoć preživjelima od nasilja u kontekstu COVID-19 krize i perioda oporavka.

-Ova nas je kriza primorala da sa samoizoliramo kod kuće, i svjedočili smo porastu nasilja u porodici. Zbog povećanog nasilja u porodici, specijalizirane usluge za preživjele nasilja predstavljaju osnovne usluge. Sigurne kuće su na prvoj liniji odgovora na krizu, i njihovo osoblje obezbjeđuje prijeko potrebnu zaštitu, podršku i sigurnost za žene i djecu izložene nasilju. Nažalost, zbog ekonomskih poteškoća kojima svjedočimo, važnost ove podrške postaje još veća – kazao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.

UN Women u BiH će, uz pomoć Švedske, nastaviti strateški podržavati rad sigurnih kuća, kao i rad na sprečavanju  nasilja nad ženama i djevojčicama.

(portal-udar.net)