Radikalan potez: Romi istupili iz Saveza nacionalnih manjina RS

Problem je, kako ističe Mašić, delegiranje predstavnika nacionalnih manjina u institucije vlasti RS, te novčana podrška romskim projektima

1721
Aleksandar Mašić (foto: lična arhiva)

Savez Roma Republike Srpske, koji predstavlja 16 gradskih i opštinskih udruženja,  više neće biti dio republičkog Saveza nacionalnih manjina, odluka je Upravnog odbora romskog Saveza.

Smatraju da ih se nedovoljno pita, a žele i više mjesta u rukovodećim strukturama.

Predsjednik Saveza Roma RS Aleksandar Mašić kaže da njihovi projekti nisu adekvatno podržani.

Sjedište Saveza Roma Republike Srpske je u Bosanskoj Gradiški, a odluka o istupanju donesena je na sjednici u Prnjavoru.

Romi su najbrojnija nacionalna manjina u RS, pa je i sam Savez nacionalnih manjina osnovan velikim dijelom zahvaljujući njihovoj inicijativi. No, sada su, kako se čini, zapostavljeni.

Smatramo da se Savez nacionalnih manjina dovoljno ne bori za Rome, da nismo adekvatno zastupljeni u rukovodećim strukturama, da smo u podređenom položaju – kategoričan je Mašić.

U Savezu nacionalnih manjina RS djeluju udruženja Čeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Slovenaca, Slovaka i Ukrajinaca.

Problem je, kako ističe Mašić, delegiranje predstavnika nacionalnih manjina u institucije vlasti RS, te novčana podrška romskim projektima.

U Savezu nacionalnih manjina određuju Rome u savjetodavna tijela Narodne skupštine RS po svome ili izboru organizacija koje nisu relevantne, a naš Savez koji je najbrojniji, najuticajniji, okuplja Rome iz Banjaluke, Prijedora, Bijeljine, Gradiške i drugih mjesta, o tome ne pitaju. Isto tako, naši projekti nisu adekvatno podržani od republičkih institucija – upozorio je Mašić.

Rekao je da je neophodno izabrati Rome za potpredsjednike pa čak i predsjednika Saveza nacionalanih manjina RS u bar jednom mandatu.

Ramo Salešević, potpredsjednik Saveza Roma Republike Srpske, rekao je da Romi imaju specifične probleme i potrebe, a da su najvažniji stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, obrazovanje i zdravstvena zaštita.

Novac koji se sa više adresa odobrava Savezu nacionalnih manjina ne dospijeva, u potrebnom iznosu, romskoj zajednici odnosno Savezu Roma – pojasnio je Salešević razloge zbog kojih su se odlučili na ovaj radikalni iskorak.

S druge strane, iz Saveza nacionalnih manjina RS tvrde da ove optužbe nisu tačne i razočarani su ovim potezom. Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Franjo Rover kaže da Romi svoj Savez nisu mogli iščlaniti, kada i nije bio dio republičkog Saveza nacionalnih manjina.

Pravo na članstvo imaju samo Udruženja, pa su tako Mašić i Salešević mogli istupiti samo u ime svojih Udruženja, a ne svih Roma – kazao je Rover.

On ujedno tvrdi da je mnogo učinjeno za Rome, da je mnogo Roma zbrinuto, iako priznaje da se može diskutovati o tome da li je to dovoljan broj.

O Savezu Roma RS

Savez nevladinih organizacija Roma Republike Srpske je krovna romska organizacija,koja je  osnovana 09.10.2003. godine.

Osnovni ciljevi i zadaci su: ostvarenje i zaštita ekonomskih, socijalnih, kulturnih, obrazovnih, vjerskih i drugih potreba i interesa pripadnika romske populacije kao i očuvanje, razvijanje i zaštita jezičnih, kulturnih i tradicijskih karakteristika i osobnosti Roma.

Romska populacija na području Republike Srpske je najbrojnija nacionalna manjina.

Romska populacija koja je nastanjena na području Republike Srpske smatra da treba da bude od značajnog interesa za RS-u, jer romska populacija nema svoju matičnu zemlju, mi imamo svoju tradiciju i kulturu, himnu, zastavu i to je sve što imamo – navode iz ovog Saveza.

Savez NVO Roma RS, kao krovna romska organizacija, je uključen u sve važnije proscese koji se tiču romske nacionalne manjine, a posebno u implementaciju i monitronig Akcionih planova za rješavanje problema roma iz oblasti: stanovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja. Sve aktivnosti koje Savez NVO Roma RS provodi u sklopu svoga rada usmjerne su na poboljšanje životnih uslova ove nacionalne manjine.

(portal-udar.net)