Projekat “Zagovaranje za ženska prava”: Žene iz marginaliziranih grupa svakodnevno diskriminisane

205

U okviru projekta “Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Psihološki centar “Sense” organizirale su dvodnevnu radionicu u Banjoj Luci na kojoj je razgovarano o izazovima sa kojima se suočavaju žene te pozitivnim praksama iz saradnja ženskih organizacija.

Kako je istaknuto, žene i djevojke koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama u BiH se svakodnevno suočavaju s diskriminacijom i segregacijom i njihova iskustva su od neprocjenjivog značaja u prevenciji sličnih pojava.

Jedna od organizacija koja takva iskustva uspješno koristi u borbi i prevenciji diskriminacije i segregacije je i Psihološki centar “Sense” iz Banja Luke, a njihova vizija je zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja i psihoterapija žena sa invaliditetom.

Predsjednica Psihološkog centra “Sense” Jovana Džever kaže da je vrlo važno njihova znanja o psihologiji staviti u funkciju zajednice.

– Jedan od problema je da postoji viša slobodnog vremena kod mlađih generacija, posebno djevojaka i adolescentkinja te ćemo napravit paket radionica s ciljem njihovog osnaživanja – podvukla je Džever.

Na osnovu izazova sa kojima se suočavaju žene unutar lokalne zajednice namjera je kreirati plan lobiranja u Banjoj Luci kako bi nevladine organizacije uspostavile saradnju s lokalnim institucijama u cilju promocije i zaštite ženskih prava.

Selma Hadžihalilović je u ime Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena (FWE) kazala Feni da je radionica okupila mlade žene koje su inicirale formiranje ovog udruženja 2016. godine te je razgovarano o primarnim razlozima zbog kojih je Udruženje i osnovano.

– Mlade žene, magistrice psihologije su shvatile da treba iskoristiti stečena znanja i vještine te pokušati, ne samo za sebe pronaći mjesto gdje mogu upražnjavati aktivnosti, nego i pomoći drugima – kaže Hadžihalilović.

Na radionici su definirani planovi koji bi mogli pomoći razvoju zajednice poput struktuiranog popunjavanja slobodnog vremena za srednjoškolke, pružanja psihološke podrške mladima, maloljetnim majkama i drugim marginaliziranim grupama poput Romkinja i žena s invaliditetom.

Namjera projekta je da žene svih starosnih grupa, a posebno iz reda manjinskih i marginaliziranih grupa, ohrabre da poduzmu afirmativne akcije na iskorjenjivanju svih oblika diskriminacije u svojim lokalnim zajednicama i na višim nivoima.

Projekt će kroz dvije godine, koliko će trajati njegova implementacija, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset bh. općina, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.