Radionica u Bijeljini: Trebamo da razbijemo stereotipe sami o sebi

734
Foto: UDAR

U Bijeljini je jučer održan trening na temu “Jačanje kapaciteta mladih na nivou lokalne zajednice” u sklopu zajedničkih aktivnosti Koalicije Kolosi Bijeljina i švedske organizacije MyRight.

Na treningu je prisustvovalo dvanaest mladih od čega sedam mladih osoba sa invaliditetom.  Iz udruženja “Siguran korak“ bilo je pet polaznika iz reda romske populacije u dobi od 18-35 godina.

Na treningu je dogovorena je inicijativa da se zatraži od Gradske uprave Grada Bijeljine da podrži ova dva udruženja kako bi im se pružila prilika za edukacijom za pisanje projekta. Ovi mladi ljudi imaju i plan za budućnost, a to je da pripreme projekat o položaju mladih, posebno marginalizovanih grupa, kada izađe poziv u martu od strane Gradske uprave i da traže finansiranje.

Slavena Rajić (foto: UDAR)

Slavena Rajić, predsjednica Aktiva mladih osoba sa invaliditetom Koalicije ”Kolosi” ističe da je Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak“ iz  Bijeljine njihovo partnersko udruženje.

“Kada smo prikupljali informacije o udruženjima mladih na teritoriji Bijeljine, došli smo do porazavajućeg podatka da su prostorije samo dva udruženja arhitektonski prilagodjena osoboma sa invaliditetom”, rekla je Rajić.

Ova aktivistica je rekla da se mnoge institucije i organizacije ne obaziru previše na nefunkcionalnost prilaza za osobe sa tehničkim poteškoćama njihovim prostorijama.

“Obratili smo se mnogima, ali od mnogih nikada nismo dobili nikakav odgovor. Sa ‘Sigurnim korakom’ smo na obostrano zadovoljstvo počeli da sarađujemo i potpisali memorandum o saradnji, koja je uspješna već više od godinu dana. Radimo zajedno i borimo se da uspijemo u svome cilju, a to je da se borimo za bolji položaj omladine iz reda osoba sa invaliditetom i građana romske nacionalnosti”, navela je Rajić.

Begzada Jovanović (Foto: UDAR)

Begzada Jovanović iz Udruženja za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak“ je sa prisutnim mladim ljudim razradila ideju za budući projekat. Jovanović je izjavila da su i mladi iz reda romske populacije i osobe sa invaliditetom jako aktivni, da znaju šta žele i da im treba neko ko će im pomoći da realizuju svoju ideju. Smatra da treba da se što više čuje o njima i jedino tako će zajednica promjeniti svoje negativno mišljenje i stavove prema njima.

“Trebamo prije svega da razbijemo svoje stereotipe i predrasude. Dakle, prema nama samima. A onda da rušimo stereotipe koji postoje kod drugih. Danas su mladi bili različitih nacionalnosti i različitih potreba i vidjela sam da jedino tako mogu da promijene nešto što žele”, rekla je Jovanović.