Radionice za mlade – savršena prilika za informisanje

801
Foto: Udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost"

Aktivisti i aktivistkinje Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” u partnerstvu sa Udruženjem Omladinska romska inicijativa “Budi mi prijatelj”, održali su ove sedmice u Visokom radionicu sa muškarcima i mladićima na temu rodne ravnopravnosti i prevencije rodno-zasnovanog nasilja.

Radionica se zasnivala na neformalnom tipu edukacije, gdje su mladi ljudi imali priliku da uče o tome šta je nasilje i šta je diskriminacija, te kako zaustaviti začarani krug nasilja i diskrimnacije, ukazujući na primjere koji dolaze iz njihovog okruženja.

Mladi ljudi, tačnije mladići i muškarci  su razgovarali o temi „Biološko određenje spola i roda“.

Kroz vježbu pod nazivom „Ponašaj se kao muškarac”, učesnici su imali priliku da shvate kako društvo shvata ulogu mladića i muškaraca. Cilj ove vježbe je bio diskutovati i uočiti kakvi su stavovi učesnika prema obavezama i samoj ličnosti muškarca u društvu, kako smatraju da muškarac treba da se ponaša, odnosno ne ponaša.

Učesnik radionice Elvis Husejinović, za romski portal Udar je pojasnio da vršnjačke radionice sa mladićima i muškarcima  vidi kao savršenu priliku za informisanje mladih ljudi.

Svaka edukacija je bitna kako za muško tako i za žensko. Tema “nasilje” je bila odlično prikazana kroz primjere, koji su čak iz naših zajednica. Naučio sam šta predstavlja zlostavljane/maltretiranje, te kako predrasude i diskriminacija dovode do začaranog kruga nasilja – rekao je Elvis.

Radionica je održana u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

(portal-udar.net)