Radončić: Kada žena prijavljuje nasilje, od nje se očekuje da fizički izgleda kao žrtva

Jedan od ciljeva je i osnivanje „one-stop shopa“, ustanove gdje bi žene žrtve nasilja na jednom mjestu mogle dobiti podršku, preporuke i pomoć u procesuranju nasilja, kako ne bi morale posjećivati više relevantnih institucija, što otežava prevazilaženje nasilja i sankcionisanje počinilaca

1454
Dženana Radončić (Foto: Udar)

Dobre prakse, prepreke i nedostaci u sistemu zaštite žena od nasilja, predstavljeni su danas u zgradi UN-a u Sarajevu u okviru istraživanja (Ne)funkcionisanje sistema zaštite od nasilja nad ženama u BiH.

U pitanju je radna verzija istraživanja, koja je na današnjem okruglom stolu okupila predstavnike centara za socijalni rad, policije, sudova, tužilištava, zdravstvenih ustanova i nevladinog sektora.

Dženana Radončić iz Centra ženskih prava Zenica, istakla je na konferenciji za medije da se istraživanja o nasilju nad ženama vrše parcijalno i od strane različitih ustanova, tako da je teško doći do preciznih, sveobuhvatnih podataka o ovoj vrsti nasilja u BiH. Ono što ističe kao problem, jesu kazne za počinioce nasilje, koje su rijetko zatvorske i mnogo češće novčane.

– Često se desi da je počinilac osoba slabijeg imovinskog stanja ili penziner, pa mu se izriče novčana kazna, koja je apsurdna, s obzirom da takva kazna ide ne teret cijele porodice. Žene koje doživljavaju nasilje su često domaćice, ekonomski ovisne i njihova odluka da prijave nasilje nailazi na mnoštvo prepreka – istakla je Radončić.

Iako su žene iz ruralnih i manjinskih zajednica češće izložene nasilju i diskriminisane su po više osnova, nasilje ne prepoznaje sredinu, starost, stepen obrazovanja, ekonomsku samostalnost i druge faktore. U prilog tome svjedoči jedna visokobrazovana, ekonomski nezavisna i zaposlena žena obuhvaćena istraživanjem.

Radončić ističe da je neophodno raditi na edukaciji socijalnih radnika, jer često nisu dovoljno edukovani i stereotipno gledaju na žene žrtve nasilja.

– Često se od žena koje prijavljuju nasilje očekuje da izgledaju kao žrtva, sa vidnim posljedicama, jer u suprotnom, nadležni za njihove probleme ne shvataju problem ozbiljno – rekla je.

Nakon diskusija o istraživanju koje će biti organizovane na regionalnom nivou, cilj kreatora istraživanja je izrada akcionog plana koji će ponuditi konkretne preporuke za borbu protiv nasilja nad ženama. Jedan od ciljeva je i osnivanje „one-stop shopa“, ustanove gdje bi žene žrtve nasilja na jednom mjestu mogle dobiti podršku, preporuke i pomoć u procesuranju nasilja, kako ne bi morale posjećivati više relevantnih institucija, što otežava prevazilaženje nasilja i sankcionisanje počinilaca.

(portal-udar.net)