Rani brakovi nisu romska tradicija

Veliki broj Romkinja u Bosni i Hercegovini se tokom svog života susrelo sa ograničenom mogućnosti da uživaju osnovna ljudska prava, gdje je u pojedinim slučajevima izostala reakcija institucija vlasti u polju maloljetničkih brakova

2930
Foto: Ilustracija

Maloljetnički i ugovoreni brakovi na našim prostorima još uvijek su tabu tema i prema predrasudama, vezani su uglavnom uz romsku populaciju. Iza ovakvih postupaka nerijetko se kriju loše namjere i teške posljedice posebno za djecu koja nespremno ulaze u bračnu zajednicu.

Kada govorimo o pojavnim oblicima maloljetničkih brakova u romskim zajednicama ne može se sa sigurnošću utvrditi koliko je takvih slučajeva. Stav  šire javnosti  se formira isključivo na osnovu informacija dobivenih iz medija ali i na osnovu ličnih mišljenja pojedinaca koji smatraju da je dječiji brak isključivo tradicija Roma.

Iz tog razloga nedavno je objavljeno istraživanje o maloljetničkim brakovima u romskim zajednicama koje je urađeno u Tuzli, Bijeljini, Visokom,Kaknju i Prnjavoru a sprovelo ga je udruženje žena Romkinja „Bolja Budućnost iz Tuzle“. Istraživanjem je obuhvaćeno 95 Romkinja koje su rano stupile u bračne odnos.

Prema rezultatima navedenog istraživanja više od polovine ispitanica je reklo da nisu bile spremne za brak, niti bi željele da njihove kćerke dožive istu sudbinu. Svakako  se 86% ispitanica izjasnilo da rani brakovi nisu dio romske tradicije i da se iza toga kriju socijalni, ekonomski i drugi razlozi.

Svoje lično iskustvo je podijelila jedna od ispitanica:

„Ovo se desilo i meni, ja sam jedna od sedam sestara i prisustvovala sam kada se to dešavalo i mojim sestrama. U suštini, od najmanjih nogu te uslovljavaju i podižu da živiš načinom života kojim nećeš osramotiti svoju porodicu. Jedna stvar koja nam je svima unaprijed jasna je da će tvoj brak biti ugovoren za tebe i da će ga tvoji roditelji predstaviti kao: “to je ono što mi radimo, to je dio naše tradicije, dio naše kulture, ali sve se mijenja i sada nije ista situacija kada sam se ja udavala prije 32 godine, ja sam se napatila ali moje kćeri to neće proživjeti već će završiti školu i biti samostalne“.

Neki od razloga zašto su pojedine Romkinje stupile u maloljetničku bračnu zajednicu jeste da su bježale od poremećenih porodičnih problema i nasilja ili nisu htjele nastaviti sa obrazovanjem pa su se odlučile na zasnivanje porodice, ali treba naglasiti da je veoma mali procenat.

Veliki broj Romkinja u Bosni i Hercegovini se tokom svog života susrelo sa ograničenom mogućnosti da uživaju osnovna ljudska prava, gdje je u pojedinim slučajevima izostala reakcija institucija vlasti u polju maloljetničkih brakova.

Cijelo društvo mora reagovati i poduzeti potrebne mjere kada su ugrožena prava i zdravlja maloljetne djece. Svako dijete zaslužuje jednaka prava bez obzira na njegovo porijeklo, kulturu i tradiciju.

Cijelo istraživanje možete pronaći ovom linku.

(portal-udar.net)