Rani razvoj i briga – nova usluga dnevnih centara u BiH

Kroz novu komponentu Dnevni centri će nastojati doprinijeti razvoju djece ranjivih kategorija u ranoj fazi, kako u nastavku svog školovanja ne bi zaostajali za svojim vršnjacima, što je danas veoma česta pojava

950

Dnevni centri u Bosni i Hercegovini od ove godine  će uložiti značajnije napore u razvijanje još jedne komponente  svojih usluga. Naime, riječ je o Programu ranog rasta i razvoja za djecu  koja se tek trebaju uključiti u predškolsku nastavu. Ovaj novi dio usluga Dnevnog centra, svakako ne znači samo rad sa djecom, nego će se kroz aktivniju saradnju sa njihovim starateljima pokušati promjeniti svijest u zajednicama u kojima djeluju o značaju pravovremenog obrazovanja.

Amir Bašić, koordinator programa u oblasti zaštite djece iz  Save the Childrena, istakao je da Dnevni centri uglavnom pružaju usluge edukativnog karaktera, ali također mnogo se radi i na pružanju psihosocijalne podrške porodicama.

Foto: Udar

– Usluge o kojima je riječ, odnose se na edukativni karakter Dnevnih centara gdje stručnjaci rade sa djecom prilikom pripreme za upis u osnovnu školu, pomoć u savladavanju gradiva, pripreme djece za vanredno polaganje razreda. Pored  edukativnih usluga, Dnevni centri se bave i pružanjem psihosocijalne podrške, individualnim i grupnim savjetodavnim razgovorima sa djecom i roditeljima, pružanjem pravne podrške kao i pružanjem specijaliziranih programa poput Programa podrške porodicama – istakao je Bašić.

Potreba  za podrškom djeci koja dolaze iz ranjivih skupina prepoznata je, ne samo od institucija nego i od samih roditelja čija djeca svakodnevno pohađaju dnevne centre.

– Mojoj djeci je puno pomoglo to što idu u Centar. Kad smo se vratili iz Njemačke, bilo nam je stvarno teško, a i djeca nisu tu promjenu baš najbolje podnosila. Kad smo se tek uključili, moja djeca puno toga nisu znala, ali evo sada znaju pisati i čitati.  Ne bi nam baš bilo lagano sve to postići bez pomoći Dnevnog centra – rekla je za naš portal Šećić Šeherzada, majka djece koja pohađaju Dnevni Centar.

Foto: Udar

Mnogo toga se postiže sa Dnevnim centrima, ali unatoč tome isti još uvjek nemaju status kao pružatelji  socijalnih usluga na mnogim lokalitetima u BiH. Za sada ih postoji pet, ali i da je potrebno više od toga ukazuje i sama činjenica da svaki od njih svoje usluge pruža za stotine djece iz ranjivih kategorija.

Cilj nove komponente nije zamijeniti pripremnu nastavu  za djecu predškolskog uzrasta, naime prema riječima Bašića, ono što se želi postići uvođenjem ovog novog djela Dnevnih centara, jeste priprema djece za što lakšu integraciju u sistem predškolske nastave.

– Prilikom implementacije ove komponente, pogotovo kada je riječ o radu sa djecom predškolskog uzrasta, mi imamo dva cilja. Jedan cilj je podići svijest roditelja i djece o značaju pravovremenog uključivanja u obrazovni sistem i pripremiti djecu za upis u obaveznu pripremu za polazak u školu. Znači mi ne možemo pripremati za školu, jer za to postoji već postojeći mehanizam, mi djecu treba da pripremamo da se ono što lakše integrišu, to jeste da su bazno opismenjeni istakao je Bašić.

Kako bi ova prinova u setu usluga Dnevnih centara stupila na snagu čim prije, Save the Children je već započeo sa organizovanjem treninga za osobe koje rade i koje će raditi sa djecom.

Foto: Udar

Na jednom od tih treninga naglašeno je, kako je neophodno pojačati savjetodavne razgovore pogotovo sa djecom, jer je to ključ prepoznavanja problema i jedan od neophodnih segmenata u riješavanju istih.

– Neophodno je što efikasnije prepoznati probleme sa kojima dijete dođe u Dnevni centar. Psiholozi, pored ostalog osoblja imaju najznačajniju ulogu ovdje, jer su oni zaduženi da prepoznaju probleme sa kojima se dijete suočava, a nakon toga mora se pristupiti ozbiljnom riješavanju istih. Cilj ljudi koji rade u Dnevnim centrima je da pravovremeno reaguju i pomognu djeci da prevaziđu probleme i podstaknu njihov razvoj – istakla je Ivana Zečević, stručni saradnik Save the Childrena u BiH.

Kroz novu komponentu Dnevni centri će nastojati doprinijeti razvoju djece ranjivih kategorija u ranoj fazi kako u nastavku svog školovanja ne bi zaostajali za svojim vršnjacima, što je danas veoma česta pojava, naglašavaju iz Save the Childrena.

(portal-udar.net)