Raspisan konkurs za dodjelu stipendija učenicima romske nacionalne manjine

Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 20.09.2021. godine, a za studente do 11.10.2021. godine

841
Stipendisti Udruženja Obrazovanje gradi BiH (Foto: Udar arhiva)

Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studentima romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini.

Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs su da su državljani Bosne i Hercegovine, da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini, da su redovni učenici srednje škole ili studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini, da ne primaju stipendiju po drugom osnovu, da ne obnavljaju razred odnosno godinu.

Stipendija se dodjeljuje iz granta Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.

Stipendija za 81 učenika srednjih škola i 10 studenata dodjeljuje se na period od 10 mjeseci u školskoj 2021/2022. godini, a iznosi 100 KM mjesečno.

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjeljivanje stipendije korisnicima romske nacionalne manjine, o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.

Prednost u dodjeli stipendije, pored kriterija iz Pravilnika, imaju korisnici stipendije iz školske/akademske 2020/2021. godine koji su sa uspjehom završili razred/godinu i koji su na vrijeme upisani u naredni razred/godinu u školskoj 2021/2022. godini.

U slučajevima kada iz jednog domaćinstva ima više kandidata, stipendija će se dodijeliti jednom kandidatu.

Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs – ne otvaraj“.

Kao datum slanja prijave i dokumenata uzima se datum sa otiska pečata pošte.

Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 20.09.2021. godine, a za studente do 11.10.2021. godine.

Obrazac prijave na konkurs,  kao I informacije o svim potrebnim dokumentima potražiti na www.ogbh.com.ba.

(Udar/OGBiH)