Raspisan konkurs za dodjelu stipendija učenicima romske nacionalne manjine

Na području Tuzlanskog kantona, preko 200 romske djece, mladih Roma/kinja i njihovih roditelja će biti korisnici projekta obrazovanja koji će trajati 22 mjeseca, i koji nastoji da poveća šanse za završetak kvalitetnog obrazovanja

1549
Foto: EuroRom arhiva

Udruženje Roma “Euro Rom” je raspisalo konkurs za dodjelu stipendija učenicima romske nacionalne manjine koji su redovno upisani u srednje škole na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2019/20 godine.

Glavni cilj projekta je poboljšanje akademskih postignuća, upisa u srednje škole, zadržavanje romskih učenika u srednjim školama kroz pružanje stipendija, mentorstva/tutorstva i efikasnog rada u zajednici, kao i prelaska na visoko obrazovanje i zapošljavanje.

Glavne aktivnosti projekta su stipendiranje/mentorstvo/tutorstvo romskih učenika sa područja Tuzlanskog kantona koji redovno pohađaju srednju školu, kroz sljedeću podršku:

– Finansijsku podršku – u iznosu od 40 EUR izraženih u konvertibilnim markama mjesečno u trajanju od 9 mjeseci. (Korisnik/ca stipendije može godišnje dobiti maksimalan iznos od 360 EUR izražen u konvertibilnim markama, koji je uslovljen postavljenim kriterijima, a u svrhu pokrivanja troškova školskog pribora, udžbenika, užine, prijevoza itd.)

– Mentorstvo – kroz pružanje dodatne podrške stipendistima u cilju redovnog pohađanja nastave, poboljšanja uspjeha, uključivanja u dodatnu i dopunsku nastavu; u pripremama za nastavak školovanja u višim stepenima obrazovanja; u postavljanju viših ciljeva postajući njihovi “drugi roditelji” u školi; razvijanja vještina u oblasti učenja, planiranja rada i učenja, itd.

– Tutorstvo – kroz pružanje podrške na dodatnim časovima iz određenih školskih predmeta, priprema za polaganje mature i priprema za polaganje prijemnog ispita na fakultetu.

Ciljevi programa su:

  • Povećan prelazak iz osnovnih škola u srednje škole
  • Poboljšana stopa zadržavanja romskih učenika
  • Poboljšan uspjeh u školi
  • Povećan broj učenika koji su diplomirali u srednjoj školi
  • Povećan prelazak iz srednjih škola na visoko obrazovanje
  • Povećan broj zaposlenih Roma/kinja

Na području Tuzlanskog kantona, preko 200 romske djece, mladih Roma/kinja i njihovih roditelja će biti korisnici projekta obrazovanja koji će trajati 22 mjeseca, i koji nastoji da poveća šanse za završetak kvalitetnog obrazovanja.

Tekst konkursa kao i spisak potrebne dokumentacije možete dobiti u prostorijama Udruženja Roma “EuroRom”, ili na facebook stranici:

//www.facebook.com/groups/296164533788305/?ref=group_header

Konkursnu dokumentaciju je potrebno dostaviti lično ili poslati poštom na adresu: Udruženje Roma “Euro Rom” Ul. Bosne Srebrene bb (SKPC Mejdan, Tribina A) 75 000 Tuzla. Pečat pošte na koverti u kojoj se šalje dokumentacija može biti najkasnije do 25.09.2019. godine.

Projekat je financijski je podržan od Romskog obrazovnog fonda(REF-a), te je udruženje dobilo sufinansijsku  podršku od  gradonačelnika Grada Tuzle  za realizaciju ovog projekta.

(portal-udar.net/EuroRom)