REAKCIJA: Vakcine trebaju biti dostupne svima

Imajući u vidu tešku socioekonomsku situaciju u cijeloj državi, ali i poziciju u kojoj se određene kategorije stanovništva nalaze, dužnost nam je istaći da veliki broj romskih zajednica nema pristup digitalnoj infrastrukturi neophodnoj za korištenje online načina iskazivanja interesa za vakcinacijom

1314
Foto: Ilustracija

Asocijacija mladih Roma “AKSIOM” reagovala je na pokretanje aplikacije za prijavu zainteresovanih za vakcinisanje protiv korona virusa koju je inicirala Vlada Kantona Sarajevo. Aplikacija je odmah po objavi izazvala negativnu reakciju javnosti zbog ograničavajaćih uslova za prijavljivanje, dok je sam proces prijavljivanja i dalje velika prepreka za dio populacije. 

Reakciju organizacije AKSIOM koju su podržale i druge organizacije, prenosimo u cijelosti:

Tokom ove sedmice Vlada Kantona Sarajevo je pokrenula aplikaciju za prijavu zainteresovanih za vakcinisanje protiv koronavirusa. I dok još uvijek nije izvjesno kada će i koje vakcine biti dostupne, smatramo da je neophodno skrenuti posebnu pažnju da pomenuti način prijave dovodi do dodatne marginalizacije određenih društvenih grupa kao što su Romi i Romkinje, osobe u pokretu i starija lica.

Imajući u vidu tešku socioekonomsku situaciju u cijeloj državi, ali i poziciju u kojoj se određene kategorije stanovništva nalaze, dužnost nam je istaći da veliki broj romskih zajednica nema pristup digitalnoj infrastrukturi neophodnoj za korištenje online načina iskazivanja interesa za vakcinacijom.

Jasno nam je, da kanton može dati prioritet svojim građanima i građankama i onima koji jesu u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, ali smatramo da odluke Vlade Kantona ne bi smjele kreirati dodatnu nejednakost već marginalizovnog  stanovništva, stvarajući utisak da se radi o  diskrimininatornoj praksi. 

Naša dužnost je da podsjetimo da procentualno ogroman broj  romske djece i djece u pokretu nisu imala pristup online praćenju nastave, što je prouzrokovano siromaštvom, neposjedovanjem računar i/ili pametnih telefona i nedovoljnog pristupa internetu. Smatramo da ako ostane trenutni sistem prijave i iskazivanja zainteresovanosti za vakcinacijom većina romske zajednice će biti isključena iz ovog procesa.

Pozdravljamo Vašu inicijativu otvaranja novog sistema za prijavljivanje, ali sugerišemo da se u realizaciji novog sistema obrati pažnja da veliki broj Roma i Romkinja, kao i drugih kategorija koje nemaju jednaku mogućnost pristupa online platformama i servisima.

Pozivamo vas da pri iznalaženju dugotrajnijih rješenja za vakcinaciju omogućite pristup sistemu registracije za masovnu vakcinaciju svim osobama koje prebivaju na području Kantona Sarajevo.

Zdravstvo treba i mora biti dostupno svima.

Grupa organizacija: Asocijacija Mladih Roma AKSIOM, Civil Rights Defenders, Asocijacija za demokratske inicijative, Bh. Povorka ponosa, Mediacentar Sarajevo i Sarajevski Otvoreni Centar.

(Portal Udar)


Autor ove reakcije je Asocijacija mladih Roma “AKSIOM”.

Stavovi izneseni u ovoj reakciji su stavovi Asocijacije mladih Roma “AKSIOM”, koji ne moraju nužno biti i stavovi redakcije portala Udar.