Redžo Seferović: Moramo jedni drugima dati “vjetar u leđa”

2295

Redžo Seferović je predsjedavajući Općinskog Vijeća Zavidovići. Prvi je Rom u Bosni i Hercegovini kome je ovo pošlo za rukom. Vrlo je ponosan na svoj uspjeh, koji je ostvario velikim zalaganjem i trudom. Početkom oktobra na svečanoj akademiji  „Vrijeme je za Europu” koja je održana u Travniku, dobio je Plaketu Europskog pokreta u BiH “Ličnost godine Federacije BiH”. Pored ovog angažmana, on je profesionalni vatrogasac sa stalnim zaposlenjem u Vatrogasnoj jedinici općine Zavidovići. U intervjuu za naš portal, Redžo Seferović nam je govorio o nagradi, izborima, politici i njegovim planovima.

Šta vama lično znači ova nagrada?

-Prošle godine sam izabran za predsjedavajućeg OV općine Zavidovići. Mislim da je to puno doprinijelo što sam dobio ovo priznanje. Plaketu mi je lično uručio Valentin Inzko.
Ovo priznanje nije samo za mene kao pojedinca, već i za sve Rome u Bosni i Hercegovini. Znate, Romi često misle da se ne mogu baviti politikom ili društvenim aktivizmom. Često ljudi u svojoj glavi postave ograničenja da nešto neće biti u stanju ostvariti i tako mi sebe sami diskriminišemo. Međutim, kada premostimo prepreke u svojoj glavi, možemo dosta toga ostvariti. Ja sam sam sebi rekao da mogu biti vijećnik i tako sam se i odlučio kandidovati na lokalnim izborima.

Pomenuli ste izbore, da li znate koliko ste glasova dobili od romske zajednice?

Ja sam rođen u Zavidovićima, završio sam Srednju ekonomsko-tehničku školu, uposlenik sam općinske profesionalne vatrogasne jedinice, završio sam policijsku akademiju i bio sam uposlenik Ministarstvo sigurnosti i  bezbijednosti BiH. Građani općine Zavidovići znaju ko je Redžo Seferović. Znaju da sam drugačiji od drugih Roma, s obzirom na nivo obrazovanja. Ja mislim da jesam pozitivan primjer. Želim da pokažem drugačiju sliku od one stereotipne slike da Romi samo prose i kopaju po smeću. Želim  da se prema Romima odnose kao prema narodu a ne kao statistici. Kada već govorim o brojevima, moram reći da nisam dobio toliku podršku od romske zajednice koliko sam mislio da ću je dobiti. Iskren da budem, u tri izborne jedinice samo dobio svega 33 glasa, a mogao sam dobiti preko 400. Ali, sada kada sam uspio ući u Vijeće, nadam se da će me zajednica prepoznati kao nekog ko će se boriti za njihova prava.

Koji su problemi romske zajednice u Zavidovićima?

Glavni problemi Roma u Zavidovićima su isti kao i u ostalim dijelovima naše države. To su uglavnom problemi koji se tiču stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja, obrazovanja, pristupu zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. U Zavidovićima je česta praksa da djeca pohađaju samo nekoliko razreda osnovne škole. Nakon toga, stupaju u bračnu zajednicu, napuste školovanje, ili odlaze u druge zemlje. Tačno je da se u tim zemljama školuju, ali problem nastaje kada se ponovo vrate u BiH zbog problem oko dokumenata. Dakle, jedan od većih problema je da je vliki broj Roma koji nemaju završeno osnovno obrazovanje.

U oblasti stambenog zbrinjavanja, veliku podršku su dale organizacije LEDA,  OSCE, ali i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i drugi donatori koji su pomogli da se Romima obezbjedi “krov nad glavom”.

Kada govorimo na temu zapošljavanja, u Zavidovićima osim mene nema zaposlenih Roma od ukupno 850 Roma koji žive u Zavidovićima. Ova činjenica vuče za sobom velike probleme u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu. Veliki broj Roma nije prijavljeno u zakonskom roku na Biro za zapošljavanje, tako da nisu ostvarili ni pravo na zdravstvenu zaštitu preko.

Da li se vama lično Romi obraćaju kada im treba pomoć da ostvare neko pravo ili da riješe problem?

Ja sam do 2012.godine bio predsjednik organizacije „Romi bez granica“. Ali, sada stojim na raspolaganju svim građanima uključujući i romsku zajednicu. Tu sam da pružim pomoć shodno svojim mogućnostima kao predsjedavajući OV Zavidovići.

Šta vi mislite o pristupu općinskih struktura pri izradi Lokalnog Akcionog Plana za rješavanje probelma Roma u općini Zavidovići?

Teško je ostvariti  sve zacrtane ciljeve u Lokalnom Akcionom Planu, ako nemate dobru saradnju između nevladinih organizacija koje predstavljaju Rome i institucija vlasti. Ja se nadam da će rezultati ovog dokumenta biti postignuti. Ali i izrada ovog dokumenta i njegov kvalitet upravo zavise od tačnosti podataka prikupljenih na terenu. Svaki korak je težak. Nadam se da će ovo malo istraživanje dati tačne podatke o tome koliko Roma treba pomoć u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, stanovanje i slično.

Koji su  vaši planovi za budućnost i kako ćete vi s obzirom na Vašu ulogu u općinskom Vijeću doprinijeti rješavanju tih problema?

Od 2009-2017.godine, Romi u naselju Dolovi nisu imali vodu, mojom inicijativom i predlaganjem aktivnosti općinskom načelniku i njegovim pomoćnicima, Romi danas u toj zajednici imaju vodu.

Moji planovi su da se kandidujem za skupštinu Ze-Do Kantona. Iskreno se nadam da ću dobiti podršku svojih Roma, ali bitno je znati da svugdje postoji pomalo zavisti. Romi trebaju postati svjesni činjenice da kada neko od nas Roma uspije da uđe u neka tijela vlasti, na taj način imamo predstavnika koji će se boriti za naše bolje sutra. Ja sam inače skroman čovjek koji želi da svi Romi uspiju u životu. Moramo jedni drugima davati „vjetar u leđa“.

(portal-udar.net)