REF i EU: Novi pristup obrazovanju i zapošljavanju Roma u BiH

Projekat je uspostavio saradnju sa relevantnim državnim i međunarodnim agencijama, a kroz učešće državnih i lokalnih donosioca odluka radiće se na jačanju politika koje regulišu ključna pitanja u vezi obrazovanja i zapošljavanja Roma i Romkinja

1681
Foto: Udar

Regionalni projekat Povećanje mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Rome i Romkinje na području Zapadnog Balkana i Turske kroz tri godine implementacije će raditi na poboljšanju položaja pripadnika romske populacije i povećanju njihove šanse za završetak kvalitetnog obrazovanja.

Tim povodom, u EU info centru u Sarajevu danas je predstavljen plan i program projekta, u čijoj implementaciji učestvuju Udruženje Centar za podršku Roma „Romalen“ iz Kaknja i Udruženje Roma „Euro Rom“ iz Tuzle.

Projekat će se implementirati na području Kaknja i Visokog i u ovim općinama ćemo podržati djecu u predškolskom obrazovanju i osnovaćemo dvije biblioteke igračaka što je novitet u BiH. To su aktivnosti koje imaju inicijalnu kapsulu da bi romska djeca imala priliku da se integrišu u savremeno društvo. Do sada je bilo problema kada je u pitanju uključivanje djece u predškolsko obrazovanje. Ovaj projekat daje mogućnost djeci da se na najefikasniji način uključe u osnovno obrazovanje i da se stepen obrazovanosti romske djece podigne na više nivo, rekao je Mujo Fafulić iz Centra za podršku Roma „Romalen“ Kakanj.

 

Foto: Udar

Aktivista Udruženja „Euro Rom“ iz Tuzle, Nedžad Jusić, rekao je da EU dokazuje kako ima sluha za najugroženiju nacionalnu manjinu i očekuje nastavak takve politike koja vodi Rome ka ravnopravnom statusu u bh. društvu.

Želio bih da napomenem da je Udruženje „Euro Rom“ u Tuzli realizovalo projekat podrške romskim srednjoškolcima koji je bio finansiran od Romskog obrazovnog fonda (REF) i zahvaljujući tim rezultatima dobili smo povjerenje da nastavimo ove aktivnosti i na području Zeničko-dobojskog kantona. Prije početka projekta imali smo osipanje romske djece iz srednjeg obrazovanja od oko 50%, a na kraju trogodišnjeg projekta smo tu stopu smanjili na 6% i uspjeli smo uzrokovati da prelazak romske djece iz osnovnih škola u srednje bude gotovo 100% u Tuzlanskom kantonu. U skladu sa ovim programom radićemo sa učenicima završnih razreda srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona koji će imati stipendiju 30 eura mjesečno. Što se tiče podrške studentima u TK imaćemo sredstva za svega dva studenta, u iznosu od 1000 eura. Cilj nam je da mlade obrazovane Rome pripremimo za tržište rada, a prioritet je njihovo zapošljavanje u državnim institucijama, jer ih u njima skoro da nema zaposlenih, istakao je Jusić.

Foto: Udar

Projekat je uspostavio saradnju sa relevantnim državnim i međunarodnim agencijama, a kroz učešće državnih i lokalnih donosioca odluka radiće se na jačanju politika koje regulišu ključna pitanja u vezi obrazovanja i zapošljavanja Roma i Romkinja.

Facilitatorica Romskog obrazovnog fonda (REF) Aida Mihajlović, naglasila je da je ova inicijativa koju je pokrenuo „REF“ naišla na odobravanje u svim zemljama koje su uključene u projekat finansiranog od Evropske unije.

Foto: Udar

Pored sredstava EU, REF sam finansira projekat u iznosu od 827.000 eura. Krajnji cilj je poboljšanje stepena obrazovanja i zapošljavanja Roma i Romkinja i prelaz romskih učenika sa jednog nivoa obrazovanja na drugi. U BiH vrijednost projekta iznosi iznosi 147.000 eura, a implementacija se završava 30. juna 2021. godine, rekla je Mihajlović.

Esmeralda Zejnilović, studentica prve godine socijalnog rada na Filozofskom fakultetu u Tuzli, medijima se obratila kao primjer dobre prakse onoga što se planira raditi i postići kroz novi regionalni projekat. Ona se zahvalila Udruženju „Euro Rom“ koje je tehnički podržalo Romski obrazovni fond i naglasila podršku iskazanu u vidu stipendije.

Stipendiju sam doživjela kao motivaciju za dalji rad i uspjeh tokom školovanja. Pored toga, imala sam mentore i tutore koji su bili važni tokom mog obrazovanja. Tutori su mi pomagali kod polaganja testova eksterne mature i prilikom pripremanja prijemnog ispita za fakultet. Nadam se da će i u budućnosti nastaviti podržavati i stimulirati učenike i studente, rekla je Esmeralda.

(portal-udar.net)