REF: Stipendijski program za stvaranje kritične mase obrazovanih Roma i Romkinja

REF SP nudi stipendije zasnovane na akademskim postignućima za romske studente koji su državljani ili imaju stalni boravak u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Turskoj

1136

Osnovni cilj programa stipendiranja Romskog obrazovnog fonda (REF SP) je doprinos stvaranju kritične mase Roma, diplomata visokog obrazovanja, samouvjerenih i ponosnih na svoj romski identitet, akademske i socijalne vještine, opremljenost kompetencijama i vještinama koje omogućavaju da postanu stručnjaci u svojim oblastima. Program za Rome i Romkinje koji/e će ostati čvrsto povezani/e sa  zajednicom i podrže njen dalji napredak i uključivanje u šire društvo.

Kako bi postigao ovaj cilj, REF SP omogućava podršku romskim studentima kako bi im olakšao pristup visokom obrazovanju u njihovoj zemlji boravka i u inostranstvu, podržavajući njihove akademske napore u toku studija i uspješno diplomiranje. Stipnedije se dodjeljuju za jednu akademsku godinu, a studenti i studentice mogu da obnove svoju aplikaciju, te da se prijave na konkurs za stipendiju svake godine.

REF SP nudi stipendije zasnovane na akademskim postignućima za romske studente koji pohađaju osnovne, master ili doktorske studije na državnim/akreditovanim univerzitetima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Moldaviji, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Turskoj I Ukrajini.

REF SP nudi stipendije zasnovane na akademskim postignućima za romske studente koji su državljani ili imaju stalni boravak u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Turskoj.

Kvalifikovani kandidati moraju biti studenti osnovnih dodiplomskih, master, ili integrisanih studija, ili doktorskih studija na akreditovanim univerzitetima u matičnoj zemlji, ili zemlji boravka.

Za svaki ciklus stipendiranja, ukupan broj stipendija REF SP biva određen u skladu sa raspoloživim sredstavima Programa stipendiranja Romskog obrazovnog fonda. O broju stipendija koje se dodjeljuju u svakoj zemlji programa, odlučuje se na osnovu broja prijava u prethodnim godinama i postojanjem alternativnih programa stipendija u datoj zemlji.

Rok za za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Mađarsku i Kosovo je 15 Maj 2018.

Link adresa za prijavu : //www.romaeducationfund.hu/kako-aplicirati-za-stipendiju

(portal-udar.net)