Region: Najveća nezaposlenost u BiH, najmanja u Srbiji; najveće plate u Crnoj Gori, najmanje na Kosovu

368

Najveće prosječne neto plate u regionu zapadnog Balkana su u Crnoj Gori – 706 evra dok su najmanje na Kosovu – 416 evra. S druge strane, najmanja nezaposlenost u ovom regionu je u Srbiji, 9,8 posto dok je najveća u Bosni i Hercegovini, čak 30.9 posto.

Ove podatke je prezentovao na svojoj konferenciji BMAP, regionalni program podrške nezavisnim medijima na osnovu komparativnog istraživanja agencije I&F Group.

Zanimljivo je da su prezentovani podaci i o starosti stanovništva. Prosjek godina u BiH je 43, u Srbiji 42, dok je najmlađe stanovništvo na Kosovu, sa prosjekom 30 godina.