(Bosanski) Abduzaimović: Ministar obrazovanja ZDK nije stvorio preduslove za izučavanje romskog jezika u školama

668
Emir Abduzaimović

Nane rromani chib