(Bosanski) SKANDALOZNO: Albanske humorističke emisije ismijavaju Rome, podstiču na mržnju

Ove emisije dopiru do široke publike i prikazuju romske likove koji se temelje isključivo na stereotipima i diskriminaciji

482

Nane rromani chib