(Bosanski) Amnesty International: Afrikanci i Romi u Portugalu žive u ponižavajućim uslovima

Na tri stranice posvećene Portugalu, istaknuti su i loši životni uslovi u romskim zajednicama, posebno u Torres Vedrasu, osvrćući se na vladine programe koji iniciraju preseljenje tih građana

1233
Foto: Paulo Amorim / GettyImages

Nane rromani chib