(Bosanski) BEOGRAD: Otvoreno predstavništvo Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu

Otvaranje Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu Srbija i Fonda za obrazovanje Roma u Beogradu dokaz je koliko Srbija ulaže napore da se očuvaju romski jezik i kultura, koliko se zalaže za obrazovanje, veće učešće Roma u javnom životu, borbu protiv diskriminacije i poštovanje socijalne jednakosti i ljudskih prava

595

Nane rromani chib