(Bosanski) BEOGRAD: Romi mučeni od strane policije dobili spor protiv ministarstva unustrašnjih poslova

Prvostepenom odlukom, sud je suprugu dosudio naknadu štete u visini od 4.675 evra, a ženi u iznosu od 1.700 evra zbog diskriminacije, nanošenja fizičkog bola i pretrpljenog straha

899
Foto: ERRC

Nane rromani chib