(Bosanski) Bez odgovora: Države Balkana nemaju slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Transparentnost je bila još jedna žrtva pandemije virusa korona u 2020, prema izvještaju BIRN-a o tome kako su se vlasti u Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji odnosile prema zahtjevima za slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koje su podnijeli novinari

899

Nane rromani chib