(Bosanski) Češki senat usvojio zakon: Odobrena naknada za žrtve ilegalne sterilizacije

Čak 400 ljudi moglo bi imati pravo na naknadu, a država bi na kraju mogla isplatiti čak 120 miliona čeških kruna, odnosno 4,7 miliona eura

503

Nane rromani chib