(Bosanski) Članovi grupe za izmjene Izbornog zakona se sastali sa parlamentarcima EU

Iznoseći različite stavove u vezi sa političkom krizom i blokadom rada institucija BiH, članovi Interresorne radne grupe složili su se u vezi s potrebom provođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava iz grupe predmeta „Sejdić i Finci protiv BiH“.

511

Nane rromani chib