(Bosanski) Dunja Mijatović: Evropa neće odustati od provedbe presude Sejdić-Finci

Ne želim praviti poređenja između država članica Vijeća Evrope. Sistematska diskriminacija Roma i nedostupnost ljudskih prava za Rome, su pitanja koja još uvijek nismo uspijeli adekvatno riješiti u Evropi

2677
Dunja Mijatović (Foto: CoE)

Nane rromani chib