(Bosanski) Evropska komisija i Parlament zauzeli jasan stav za nastavak ulaganja u inkluziju Roma i nakon 2020. godine

Sledeći ciklus finansiranja, mora osigurati da sredstva budu dostupna i za konkretne mjere za borbu protiv anticiganizma i da omogući efikasan rad organizacija civilnog društva

1569

Nane rromani chib