(Bosanski) Goražde: Modernim obrazovnim sistemom do kvalitetne radne snage

U okviru projekta „IDEAL- Poboljšanje i razvoj obrazovnog sistema za plastičare u Bosni i Hercegovini“,  podržana je izrada standarda za zanimanje „prerađivač plastičnih masa“. Školovanje za ovo zanimanje nudi samo jedna škola u BiH - JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde, a praktična nastava se odvija u pogonima kompanije „Prevent Components

858
Foto/Fena: Elma Geca

Nane rromani chib