(Bosanski) Gračanica: Obezbijeđeni udžbenici i pribor za 50 romskih učenika, gradonačelnik obećao i besplatan prevoz

Ovo je 15. godina zaredom da se primijenjuje praksa nabavke udžbenika za Romsku populaciju kako bi se što više podsticali i motivisali da se školuju

469

Nane rromani chib