(Bosanski) Hoće li Romi ostati u drugom redu za vakcinaciju u BiH?

Ipak ostaje dilema da li će u praksi zaista Romi imati jednak tretman kao i ostali građani, te da li će i među njima svijest o važnosti vakcinacije biti na dovoljno visokom nivou

873
Foto: Ilustracija

Nane rromani chib