(Bosanski) ILO i UNICEF: Koronavirus može prisiliti dodatne milione djece na dječiji rad

Prema izvještaju “COVID-19 i dječiji rad „Vrijeme krize, vrijeme djelovanja”, dječiji rad smanjio se za 94 miliona od 2000. godine, ali taj napredak je sada pod prijetnjom, saopćeno je

887
Foto: ilo.org

Nane rromani chib