(Bosanski) Iskustvo Romkinja u Češkoj koje su doživjele prisilnu sterilizaciju

Sistematična sterilizacija Romkinja bez njihovog punog i informiranog pristanka  sa ciljem smanjenja visokog nataliteta - bila je državna politika u bivšoj Čehoslovačkoj za vrijeme komunizma

1100
Elena Gorolova

Nane rromani chib