(Bosanski) Izvještavanje o manjinama: Između nemoći i društvene promjene

Novinari i novinarke koji se bave izvještavanjem o manjinskim grupama nailaze na brojne izazove na putu do kvalitetne priče.

909
Foto: Ilustracija

Nane rromani chib