(Bosanski) Jusić: Imamo dokaze o zloupotrebi novca za Rome

1873
Nedžad Jusić (Foto: Udar arhiva)

Nane rromani chib