(Bosanski) Kampanja informisanja građana o trgovini ljudima

Prema evidenciji centara za socijalni rad s područja TK, od 2015. do 2019. godine evidentirano je ukupno 257 djece koja stalno ili povremeno prosjače, samostalno ili u pratnji roditelja/staratelja

372
Foto: FENA/World Vision

Nane rromani chib