(Bosanski) Mađarska ne želi platiti odštetu Romima žrtvama segregacije

Apelacijski sud u Debrecenu u svojoj konačnoj presudi ustvrdio je da su od 2004. do 2017. romski učenici u osnovnoj školi Gyöngyöspata učili odvojeno, a da su ovom segregacijom povrijeđena njihova prava

936

Nane rromani chib