(Bosanski) Mahmutović: Svjedočimo sveprisutnom kršenju ljudskih prava u BiH

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se svakog 10. decembra, na dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine i kada su se nacije svijeta okupile da pokušaju jednom zauvijek zakopati posljedice genocida iz Drugog svjetskog rata i kada je prvi put u historiji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika"

552
Dževad Mahmutović

Nane rromani chib