(Bosanski) Novinari kao borci za ljudska prava

Kada je riječ o medijskom izvještavanju o rušenju naselja Banlozi, Mujkanović je kazala da je bilo zainteresovanih medija koji su od Gradske uprave tražili informacije, ali da je bilo i pristrasnog i netačnog informisanja

1013

Nane rromani chib