(Bosanski) O izmjennama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH

Kako bi pružile adekvatnu podršku ovom procesu, Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH i njene članice će se, sa svojim prijedlozima i obrazloženjima, uključiti u trenutni proces online konsultacija o zakonu u nadi da će isti biti prepoznati od nadležnih institucija

362

Nane rromani chib