Objavljen konkurs za učešće u projektu”Socijalizacija djece Republike Srpske-2022.godine”

729

Javni fond za dječiju zaštitu RS objavio je u ponedjeljak konkurs za odabir djece ciljnih kategorija, vaspitača i stručnog osoblja učesnika u Projektu “Socijalizacija djece Republike Srpske – 2022. god”. Konkurs je otvoren 30 dana.

Projekat se realizuje na osnovu Zakona o dječjoj zaštiti Republike Srpske kroz pravo na zadovoljavanje razvojnih potreba djece. Kao i prethodnih godina, Projekat će se realizovati na crnogorskoj obali u Bečićima, uz uvažavanje higijensko- epidemioloških mjera.

Vremenski period programskih aktivnosti planiran je od 01.06. do 24.09.2022. godine, sa ukupno trinaest smjena, od čega je dvanaest desetodnevnih i jednom (prvom) osmodnevnom smjenom.

Projekat se odnosi, prije svega, na djecu iz socijalno ugroženih porodica-korisnika prava iz socijalne i dječje zaštite, djecu iz višečlanih porodica, iz porodica boračke populacije, djecu sa posebnim potrebama i hroničnim zdravstvenim smetnjama, kao i posebno nadarenu djecu, talentovane sportiste i druge.

Projekat “Socijalizacija djece Republike Srpske” realizuje se od 2002. godine i za prethodnih 19 godina obuhvatio je preko 34.000 lica – djece i pratećeg osoblja iz svih opština RS.

Najveća vrijednost Projekta jesu različitost i raznovrsnost i u službi su ostvarenja projektnih ciljeva kao što su razvijanje empatije, podrška vršnjačkom druženju, te socijalizacija djece u svakom smislu.

Ovaj kvalitet je prepoznat i od strane Vlade Republike Srpske i resornog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske koji godinama podržavaju ovu aktivnost Fonda, cijeneći najbolji interes djece Republike Srpske.

„Pozivamo zainteresovane roditelje koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da prijave svoju djecu u filijale i poslovnice Fonda, širom Republike Srpske. Takođe, pozivamo i zainteresovane prosvjetne radnike, pedagoge, psihologe, socijalne radnike i druge podržavajuće profesije da konkurišu za članove stručnog i pratećeg osoblja i pridruže se timu koji dvadesetu godinu uspješno realizuje Projekat“, navodi se u pozivu.

Sve informacije mogu se pronaći ovdje.