(Bosanski) Općina Kakanj pokrenula inicijativu za formiranje Savjeta žena

Izneseni stavovi i razmišljanja odnosili su se na: potrebu besplatnih preventnih pregleda, za žene i muškarce, u smislu blagovremenog otkrivanja zloćudnih bolesti, zagađenost zraka i njegovom utjecaju na zdravlje ljudi

1440
Foto: Općina Kakanj

Nane rromani chib