(Bosanski) Pao tender za uličnu rasavjetu, Romi u srebreničkom naselju i dalje će živjeti u mraku

Inače, dijelovi ovog naselje praktično žive u mraku nakon zalaska sunca, s obzirom na nepostojanje javne rasvjete, a tako će nažalost ostati i dalje

570
Panađurište

Nane rromani chib