(Bosanski) PITAMO OTVORENO: Da li učenici iz romske zajednice u BiH imaju osnovne uslove za školovanje?

Dešavanja u mjestu Malo Čajno kod Visokog samo su još jedan pokazatelj da Romi nemaju iste mogućnosti kao drugi građani BiH. Ovaj problemom svakako treba biti predmet kojim bi se trebale baviti i viši nivoi vlasti, međunarodne organizacije, pa i samo društvo, jer je činjenica da smo svjedoci eklatantnog primjera diskriminacije

1756
OŠ "Musa Ćazim Ćatić", Visoko (Foto: facebook stranica škole)

Nane rromani chib