(Bosanski) Podrška najranjivijim kategorijama protiv epidemije

Djeca iz najranjivijih kategorija stanovništva i porodice širom Bosne i Hercegovine dobit će higijenske pakete i dezinfekciona sredstva, koji su od vitalnog značaja za prevenciju širenja koronavirusa.

904

Nane rromani chib