(Bosanski) Prnjavor: Poklon bonovi od 100 KM za ugrožene građane

Prnjavor je grad koji broji najviše nacionalnih manjina, svima je teško u vrijeme COVID 19 virusa, ali trenutno najugroženija nacionalna manjina su Romi.

1988

Nane rromani chib